Åpningstider

Mandag - Torsdag
kl. 08.30-15.00

Fredag
kl. 08.30-13.00

 

Hvor fort går det egentlig?

Fart skaper bevegelsesenergi. Mennesker har en intuitiv følelse for hastigheter opp til 30 km/t.

Hvor fort går det egentlig?

Det skyldes antakelig at rundt 30 km/t er grensen for hvor fort mennesket kan bevege seg for egen maskin. En hastighet på 30 km/t er også grensen for hva en ubeskyttet menneskekropp tåler av bevegelsesenergi - eller kolllisjonskrefter - i et sammenstøt.

Biler og andre transportmidler har gitt oss muligheten til å bevege oss langt raskere enn dette. I moderne og komfortable biler merker man knapt forskjell på om man kjører i 70 eller 100 km/t. I dag bygges bilene for langt høyere hastigheter enn det som er tillatt og forsvarlig på de fleste veger. Det blir opp til oss trafikanter å velge fartsnivå ut fra egne subjektive vurderinger av risiko.

Problemet er at vi har vanskelig for å vurdere styrken på bevegelsesenergien som farten skaper når den overstiger 30 km/t.

Bli med på et par tankeeksperimenter:

På landevegen

Hvilken fart hadde du valgt hvis du hadde kjørt den røde bilen? En vanlig situasjon på en typisk veg utenfor tettbygd strøk med fartsgrense 80 km/t. Mange ville ha kjørt i nettopp 80 km/t.

Hvilken fart hadde du valgt som fører av den røde bilen nå? 80 km/t? Neppe, for her oppfatter du farene umiddelbart. Vi har en intuitiv forståelse av konsekvensene av å falle ned fra store høyder.

Risikoen er akkurat den samme i de to situasjonene. Energien kroppen blir utsatt for ved å kollidere med lastebilen, tilsvarer et møte med fjellveggen til venstre. Og farene er like nærme. En utforkjøring på høyre side av vegen ville også fått samme konsekvenser i begge situasjonene. Men vi oppfatter farene ved høydeforskjellen mye lettere enn farene som store trær og steiner i vegkanten utgjør.

I byen

Ville du gå over vegen i et gangfelt når du har fått "grønn mann"? De aller fleste gjør det ganske bekymringsløst. Ville du ha balansert på en planke over en 10 meter dyp avgrunn? Konsekvensene av å falle ned er akkurat de samme som å bli påkjørt av en bil i 50 km/t. Men den faren er langt vanskeligere å oppfatte enn en høydeforskjell på 10 meter.

Fart er en stor utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi har ingen innebygde varsellamper som lyser når farten blir for høy. Vi forstår ikke intuitivt farene ved høy fart - slik som vi forstår farene ved store høyder. Derfor må et forsvarlig fartsnivå sikres gjennom en utforming av vegen som gir tydelige signaler om riktig fartsnivå, fartsgrenser, kontroller og innretninger i bilene som hjelper førerne å holde riktig fart.


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Del på facebookDel på facebook
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS